Back

ⓘ Lietuvos atributika - Adrianas Aleksandravičius, Sveika, Irena, Konstitucija, Lietuvos vėliava, Žeimelio herbas, Lietuvos herbas, Suvieko herbas, Žarėnų herbas ..
                                               

Adrianas Aleksandravičius

Adrianas Aleksandravičius – OFM, XVIII a. I pusės religinis rašytojas, poetas. 1732 m. Vilniuje išleista jo knyga Traktat mądrości duchowney "Dvasinės išminties traktatas". Kūrė ir iš lotynų kalbos vertė himnus, psalmes, lamentacijas, litanijas viena skirta šv. Kazimierui. Panegirikose, skirtose didikams Denhofams, Sluškoms, ryški Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumo atributika.

                                               

Sveika, Irena

"Sveika, Irena" – lietuvių kurta situacijų komedija, Lietuvos televizijos eteryje rodyta nuo 1984 m. balandžio mėn. iki 1985 m. rugpjūčio mėn. Per šį laikotarpį buvo sukurtos 8 serijos. Vaidmenų atlikėjais buvo tiek profesionalūs aktoriai, tiek eiliniai televizijos darbuotojai iš aptarnaujančio personalo.

                                               

Konstitucija

Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, reiškiančio bet kokį ypač svarbų įstatymą. Konstituciją gali turėti regionas, valstybė ar valstybių sąjunga, taip pat prekybos organizacijos, politinės partijos, įmonės.

                                               

Lietuvos vėliava

Lietuvos valstybės vėliava – Lietuvos tautinė vėliava, oficialus valstybės simbolis – trispalvė vėliava, oficialiai naudota tarpukario nepriklausomybės metais, sovietų okupacijos metu uždrausta ir vėl naudojama nuo 1989 m. kovo 20 d.

                                               

Žeimelio herbas

Miestelis istorinio herbo neturėjo. Žeimelis iš seno žinomas kaip tranzitinis miestelis, per kurį buvo vežamos prekės į Bauskę, Rygą, Mintaują. 1828 m. buvo pastatyta Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia. Lietuvos heraldikos komisija atsižvelgė į šiuos miestelio bruožus ir nutarė herbe pavaizduoti raktą, kaip pasienio simbolį, bei turintį sąsają su šv. Petro atributika ir raudonus kaspinus, kurie primena pasienio stulpą, bei nurodo jog miestelis yra Lietuvos pasienyje. Žeimelio herbas patvirtintas Lietuvos Prezidento 1997 m. sausio 15 d. Etalono autorius – dailininkas Albertas Gurskas.

                                               

Lietuvos herbas

Lietuvos Respublikos herbas yra Vytis. Šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – Vytis – yra vienas seniausių herbų Europoje. Tai vienas iš nedaugelio valstybinių herbų, kurie kilę iš portretinių valdovų antspaudų, o ne iš dinastinių herbų.

                                               

Suvieko herbas

Herbe pavaizduota dviejų žuvų kompozicija, sudaranti "S" raidę. Tai nuoroda į vietovės pavadinimo pirmąją raidę. Vandens ir žuvies simboliai pasirinkti todėl, kad Suvieko gyvenvietės pavadinimas kilęs nuo Suvieko ežero pavadinimo, be to, supančiuose Suvieko ir Čičirio ežeruose gausu žuvies. Herbo autorius dailininkas Arvydas Každailis.

                                               

Žadeikiai (Šilalė)

Žadeikiai – kaimas Šilalės rajone, prie kelio Kvėdarna–Laukuva ir 3 km į pietus nuo magistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Yra Žadeikių pagrindinė mokykla, biblioteka, paštas, Žadeikių koplyčia. Prie kaimo yra Žadeikių kapinynas

                                               

Žarėnų herbas

Žarėnų herbas sukurtas miestelio 760 m. jubiliejaus proga. Žarėnai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1253 m. Herbo fone pavaizduota žemdirbiška atributika – akėčios su viršuje žėrinčia žvaigžde.

                                               

Kauno Palemono gimnazija

Kauno Palemono gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Marių g. 37, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190137989. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

                                               

Kauno policijos muziejus

Kauno policijos muziejus – Lietuvos policijos muziejus Kauno naujamiestyje. Muziejus atidarytas 2002 m. rugsėjo 30 d. Muziejaus įkūrėja – visuomeninė organizacija Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno poskyris.

                                               

Birštonas Jazz

"Birštonas Jazz" – seniausias Lietuvoje tarptautinis džiazo festivalis, vykstantis Birštone. Pagal tradicijas, kas dvejus metus vykstančiame renginyje, nuo penktadienio iki sekmadienio vykstantis festivalis pristato apie 20 kolektyvų. Didžiausią renginio programos dalį sudaro Lietuvos džiazo muzikantų pasirodymai. Birštono džiazo festivalis vienas seniausiu Lietuvos džiazo forumu, pristantis pačius įvairiausius Lietuvos džiazo aspektus, žanrų krypčių ir stilių įvairovę: nuo diksilendų iki šiandieninio džiazo eksperimentų. Festivalio scena renginio metu atvira ne tik šalies garsiausiems, be ...

                                               

Gediminaičių stulpai

Gediminaičių stulpai – vienas svarbesnių Lietuvos valstybingumo simbolių, valdančiojo valdovo simbolis, naudotas Gediminaičių ir Jogailaičių valdovų. Pirmas žinomas panaudojimas – 1397 m. Vytauto antspaude, vėliau Vytautui pavaldūs pulkai žygiavo su šiuo ženklu žymėtomis vėliavomis Žalgirio mūšyje. Yra kelios Gediminaičių stulpų kilmės teorijos, viena teorija sieja ženklą su Gediminaičių kildinimu iš romėniškos columna giminės, kita versija – kad stulpai išsivystė iš slaviškų prekių plombų, arba yra šventojo aukuro atvaizdas. Gediminaičių stulpai vaizduojami Senųjų Trakų herbe.

                                               

Lietuvos himnas

Vincas Kudirka šį kūrinį parašė ir paskelbė literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesiniame laikraštyje "Varpas" 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6. Nuo tada "Tautiška giesmė" buvo giedama lietuviškuose vakarėliuose, pirmą kartą oficialiai sugiedotas Miko Petrausko vadovaujamo choro 1905 m. birželio 6 d. Didžiojo Vilniaus seimo išvakarių koncerte Vilniuje, nuo 1917 m. giedota viešose politinėse demonstracijose, susirinkimuose ir suvažiavimuose. 1917–1918 m. kūrinio žodžius ir muziką buvo siūlyta pakeisti, tačiau 1919 m. "Tautiška giesmė" patvirtinta Lietuvos himnu. 1940 m., po sovietinė ...

                                     

ⓘ Lietuvos atributika

  • Sluškoms, ryški Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumo atributika Vita Gaigalaitė. Aleksandravičius, Adrianas. Lietuvių literatūros enciklopedija
  • agitacijos atributika įvairūs stendai, garbės lentos Praktiškai bet kurio ūkio subjekto garbės reikalu buvo apsirūpinimas gausia ideologine atributika šlovinančia
  • Prezidentas buvo renkami 3 metams. Lietuva demokratinė respublika, minima valstybinė atributika valstybinė kalba  lietuvių 1928 m.  Prezidentą rinko patikimi
  • Lietuvos valstybės vėliava  Lietuvos tautinė vėliava, oficialus valstybės simbolis  trispalvė vėliava, oficialiai naudota tarpukario nepriklausomybės
  • turintį sąsają su šv. Petro atributika ir raudonus kaspinus, kurie primena pasienio stulpą, bei nurodo jog miestelis yra Lietuvos pasienyje. Žeimelio herbas
  • Lietuvos ir Žemaičių kronika, rasta XVII a. Tobolsko archyvuose: tas Narimantas savo antspaude turėjo herbą, kažkokį raitelį, kurį padarė Lietuvos Didžiosios
  • ežeruose gausu žuvies. Herbo autorius dailininkas Arvydas Každailis. Dekretas dėl Suvieko herbo Sąrašas: Lietuvos herbai Zarasų rajono savivaldybė. Atributika
  • Koplytėlė sodyboje Bendruomenės kampelis su atributika Vietovardžių žodynas LKI, 2007 m. Žadeikiai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV Venk Žvo Vilnius:
  • rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1253 m. Herbo fone pavaizduota žemdirbiška atributika akėčios su viršuje žėrinčia žvaigžde. Solidžios sukakties proga Žarėnai
  • mokykla pavadinta Palemono vidurine mokykla. 1995 m. sukurta mokyklos atributika himnas, vėliava ir herbas, pradėjo veikti mokyklos taryba aukščiausia