Back

ⓘ Biografijos - Biografija, Dramatiškos biografijos, Plutarchas, Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai, Generolas feldmaršalas, Aktorius ..
                                               

Biografija

Biografija – seniausias rašytinio pasakojimo žanras. Atsirado Antikoje Plutarcho Paralelinės biografijos, paplito viduramžiais šventųjų gyvenimo aprašymais, įsitvirtino Renesanso epochoje enciklopediniuose žodynuose. Tai žmogaus gyvenimo istorija nuo gimimo iki mirties, biografijos objektas, chronologinė seka formuojanti pasakojimo struktūrą. Biografijos autorius operuoja realiais faktais, kurie gali būti sutraukti į glaustą informacinį pranešimą ir išplėtoti į asmenybės raidos, jos aplinkos bei laiko studiją. Skirtingi biografijos tipai: Populiarioji Mokslinė Meninė

                                               

Dramatiškos biografijos

Dramatiškos biografijos – biografinis lietuviškas žinynas. Leidinyje pateikiamos 28 žinomų XX a. Lietuvos žmonių biografijos. Tai menininkai, literatai, mokslininkai, politikai, partizanai, kurių biografijų prieštaringumą nulėmė trys per Lietuvą persiritusios okupacijos. Pasak publicisto, "tai bandymas žvilgtelėti į mūsų istoriją per žmonių likimus". 2007 m. išleistas antras pataisytas ir papildytas leidimas, 2008 m. – trečias leidimas, 2019 m. – ketvirtas papildytas ir pataisytas leidimas. Formatas – 15×21 cm. Žinyne yra aprašomi: Vytautas Žalakevičius Kazys Grinius Romas Kalanta Marytė M ...

                                               

Plutarchas

Mestrijus Plutarchas – graikų rašytojas, istorikas, biografas, eseistas ir filosofas. Plutarchas gimė žymioje Bojotijos šeimoje, Chaironėjoje, mieste, kuris buvo apie dvidešimt mylių į rytus nuo Delfų. Jis sukūrė Paralelines biografijas ir Moralia. Savo kūriniuose dažnai kalbėdavo apie save, draugus, pažįstamus. Jis gynė tradicinę buitį, religiją, kitas klasikinių laikų vertybes. Jo tikslas buvo heleniškumo atgaivinimas. Išliko apie šimtą Plutarcho veikalų. Kūriniai sudaro dvi grupes: "Dorovės traktatai" ir "Paralelinės biografijos".

                                               

Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai

Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai, sutrumpintai tiesiog Gyvenimai – menininkų biografijų rinkinys, kurį parašė italų architektas ir tapytojas Džordžas Vazaris. Pirmą kartą knyga išleista 1550 m. Antrasis, papildytas leidimas pasirodė 1568 m. "Gyvenimai" laikomi pirmąja tokio pobūdžio knyga istorijoje ir Džordžas Vazaris − meno istorijos literatūros žanro pradininku.

                                               

Generolas feldmaršalas

Generolas feldmaršalas – aukščiausias karinis laipsnis Vokietijos, Austrijos bei Rusijos sausumos kariuomenėje. Įvestas XVI a. Vokietijoje; Rusijoje – 1699 m. Petras I. Carizmo laikotarpiu generolo feldmaršalo laipsnis suteiktas tik 64 asmenims. Prancūzijoje prilygsta maršalo maršalas generolas laipsniui. Kurį laiką Rusijoje egzistavo generolo feldmaršal-leitenanto laipsnis, kurį turėdavo generolo feldmaršalo pavaduotojas.

                                               

Aktorius

Aktorius – teatro spektaklių, kino, televizijos filmų vaidmenų atlikėjas, vaidintojas. Meno sritis, kurioje dirba aktorius, apibrėžia jo veiklą. Tai gali būti fiktyvių arba realių asmenybių vaizdavimas, naudojantis gestais, mimika ir kalba, atvaizduojant situacijas naudojant paminėtas ir kitas išraiškos priemones pvz., šokis. Priklausomai nuo atliekamo vaidmens svarbos išskiriami statistai, antraplanių vaidmenų atlikėjai ir pagrindinių vaidmenų atlikėjai. Statistai "užpildo foną", jų vaidmenys be teksto, antraplanių vaidmenų atlikėjai vaidina atskiras, nedideles scenas, paprastai su nedaug ...

                                               

Kupiškėnų enciklopedija

Kupiškėnų enciklopedija – regioninė enciklopedija, skirta Kupiškiui ir Kupiškio kraštui. Enciklopediją leidžia Vilniaus dailės akademijos leidykla. Pradėta rengti 1999 m. 2006 m. išleistame pirmame tome publikuojama virš 1000 straipsnių ir apie 1800 iliustracijų. Aprašoma Kupiškio ir jo krašto istorija, kultūros ir švietimo istorija, gyvenvietės, kaimai ir kitos gyvenamos vietovės, žymių Kupiškio visuomenės veikėjų biografijos.

                                               

Klaudijus Ptolemėjus

Klaudijus Ptolemėjus – graikų geografas, astronomas ir astrologas, gyvenęs ir dirbęs Aleksandrijoje. Svarbiausi traktatai, kelis amžius buvę vieni svarbiausių mokslo veikalų Europos ir islamiškajame moksle – "Almagestas" ir "Geografija". Sudarė "Karalių chronologinį kanoną" – svarbų chronologijos šaltinį. Apie jo biografiją duomenų praktiškai nėra.

                                               

Jonas Valius

Mažažemis valstietis iš Tauragės apskrities. 1920 m. birželio 23 d. – 1920 m. spalio 20 d. Steigiamojo Seimo atstovas. Priklausė Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai, įėjusiai į Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos bloką.

                                               

1987 m.

Sausio 5 d. – Rytas Babickas, matematikos inžinierius, smuikininkas ir chorvedys g. 1930 m. Sausio 27 d. – Antanas Maceina, vienas žymiausių Lietuvos filosofų g. 1908 m. Vasario 9 d. – Antanas Šabaniauskas, Lietuvos estrados dainininkas g. 1903 m. Vasario 3 d. – Petras Kadziauskas, agronomas, mokslininkas g. 1902 m. Vasario 26 d. – Romualdas Grincevičius, Lietuvos teatro aktorius, režisierius g. 1922 m. Vasario 28 d. – Ona Razutienė, muzikos ir šokių mokytoja, chorvedė g. 1908 m. Kovo 16 d. – Vitas Luckus, Lietuvos fotografas g. 1943 m. Kovo 17 d. – Juozas Maniušis, LTSR partinis ir valsty ...

                                               

1757 m.

Balandžio 18 d. – Kazimieras Juraga-Giedraitis, SJ, Lietuvos filosofas, teologas, filosofijos daktaras g. 1700 m. Vasario 23 d. – Jonas Juraga-Giedraitis, SJ, Lietuvos filosofas, teologas, filosofijos ir teisės daktaras g. 1697 m.

                                               

Ascanio Condivi

Askanijus Kondivis – italų XVI a. renesanso dailininkas, skulptorius, labiau žinomas kaip Mikelandželo biografas.

                                               

Vikisritis: Biografijos

                                               

Vikiprojektas: Neaprašytos asmenybės

Neaprašytos asmenybės – asmenybės, kurioms dar nėra sukurti biografiniai straipsniai arba jas aprašant antraštinėse eilutėse yra nenurodomi ar klaidingai nurodomi šių asmenybių gimtadieniai bei mirtys. Šis sąrašas yra sudaromas ir pildomas tam, kad pagal jį tokios neaprašytos asmenybės būtų automatiškai būtų įtraukiamos į metų ir dienų straipsnių skyrelius "Gimtadieniai" ir "Mirtys". Remiantis šio sąrašo eilutėmis bus atnaujinami visi reikalingi metų ir dienų straipsnių skyreliai "Gimtadieniai" ir "Mirtys". Kadangi metų ir dienų straipsnių skyreliai "Gimtadieniai" ir "Mirtys" yra skirstomi ...

                                               

Mykolas Šalkauskas

Mykolas Šalkauskas literatūros srityje pradėjo reikštis lietuvių spaudos draudimo metais. Kūrinius rašė lenkų kalba, o juos pasirašinėjo slapyvardžiu Brolis. 1886 metais Brolis debiutavo Varšuvoje leidžiamo politinio-visuomeninio-literatūrinio savaitraščio" Prawda” puslapiuose, kuriame buvo publikuojamas jo apsakymų rinkinys" Iš pesimisto dienoraščio” lenk."Z dziennika pesymisty". 1886–1894 m. M.Šalkauskas buvo savaitraščio" Prawda” korespondentu Peterburge. Brolio Mykolo Šalkausko kūriniai, vaizduojantys Lietuvos kaimą – legenda "Pagieža" lenk."Zemsta" ir kaimiška apysaka "Jurgis Durnelis ...

                                     

ⓘ Biografijos

  • gegužės 13 d. Romoje Italija, kilmingoje šeimoje. 1706 metais tapo kardinolu. 1721 m. gegužės 8 d. tapo popiežiumi. Mirė 1724 m. kovo 7 d. Biografija
  • birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė. Biografija Seimo svetainėje.
  • sausio 5 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Biografija Seimo svetainėje.
  • Vilniuje Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Biografija Seimo svetainėje.
  • balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Biografija Seimo svetainėje.
  • premija Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos muziejus. Biografijos fragmentai. Algirdas Gaigalas. Meilutė Kabailienė. Visuotinė lietuvių
  • valstybinė premija, 2003 m.  Pasaulio intelektualinės nuosavybės organizacijos premija. Biografija Archyvuota kopija 2015 - 09 - 23 iš Wayback Machine projekto.

Users also searched:

...
...
...