Back

ⓘ Tėviškės gamta. Įsteigė laikraščio redakcinė taryba, pirmininkas ir redaktorius Juozas Stasinas. Nuo 1991 m. leidžia ULAB ABO. Tiražas: 1989 m. – 25 000 egz., 1 ..
                                               

Brolis

Brólis – kiekvienas sūnus kitiems tų pačių tėvų vaikams. Tai pat: Vienuolis, brolijos narys; tos pačios aplinkos, bendrų interesų žmogus; Vestuvėse – pajaunys, pamergys.

Tėviškės gamta
                                     

ⓘ Tėviškės gamta

Įsteigė laikraščio redakcinė taryba, pirmininkas ir redaktorius Juozas Stasinas. Nuo 1991 m. leidžia ULAB "ABO". Tiražas: 1989 m. – 25 000 egz., 1996 m. – 3000 egz., 2000 m. – 2500 egz., 2011 m. – 2000 egz.

Nušviečia Lietuvos ir pasaulio gamtą bei jos apsaugos problemas, gamtosaugininkų, miškininkų, žuvininkų veiklą, spausdina straipsnius ekologinio švietimo, etninės kultūros, aplinkosaugos, teisės, istorijos temomis. Bendradarbiauja: gamtininkas Selemonas Paltanavičius, geografas prof.Algirdas Stanaitis, etnologas prof. Libertas Klimka, dr.Laimutis Januškevičius, žurnalistai:Raimonda Karnackaitė, Vytautas Žeimantas, Vytautas Bagdonas, Diana Rakauskaitė, Ona Drobelienė, fotomeninkas Eduardas Vakrina. Vyr. redaktorius Juozas Stasinas, redaktorius Julius Stasinas, atsakingoji sekretorė Gražina Zutkytė.

                                     
 • Vokietijoje. Naujos tėviškės žinios  Kauno apskrities ir Kauno rajono laikraštis, einantis nuo 1950 m. gruodžio 30 d. Kaune. Vaiko tėviškės namai  paramos
 • Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimą inicijavo 1989 m įkurta laikraščio Tėviškės gamta redakcija, kuri 1995 m. gegužės mėn. 5 71 numeryje paskelbė išsamią
 • pirmininko pavaduotojas, žurnalo Mūsų gamta redakcinės kolegijos narys. Nuo 1989 m. laikraščio Tėviškės gamta steigėjas, redaktorius, vyr. redaktorius
 • Aleksandru Supertrampu, sutinka įvairių įdomių žmonių, mėgaujasi laukine gamta Galiausiai jis pasiekia savo svajonių tikslą  Aliaską. Ten jis aptinka
 • Lietuvos gamta skaitiniai Ričardas Kazlauskas, Diana Kazlauskienė.  Vilnius: Alma littera, 1997.  214 p.: iliustr.  ISBN 9986 - 02 - 271 - 1 Po tėviškės dangum:
 • Akiratis Credo Černobylietis Gimtinė Lietuvos profsąjungos Meisteris Savanoris Senjorų žodis Tėviškės gamta Valstybės žinios Verslo apžvalga Vikiteka
 • narys nuo 1992 m. mėnraščio Tėviškės gamta konsultantas. Turėjo visuomeninių pareigybių Vilniaus universitete, Gamtos mokslų fakultete. 1988 m. Lietuvos
 • liūtai trečią gyvūnų rūšį. Visa organinė gamta susidaro iš įvairių rūšių augalų ir gyvūnų. Visą gyvąją gamtą sudaro lyg kokios atskiros grandys rūšys
 • 1968 Pažinkime gamtą įminkime jos paslaptis 1969 Gamta antrieji mūsų namai 1970 Gamta antrieji mūsų namai 1970 Tausokime gamtos turtus 1971
 • amžius Naujoji Romuva Židinys Kosmosas Gamta visi Lietuvoje Draugas Tėviškės žiburiai Darbininkas ir kituose. Lietuvoje išleido
 • morfologijos klausimais. Taip pat rašė mokslo populiarinimo žurnaluose Gamta Mūsų gamta Pokarinės poliarinės kelionės 1914 1934.  Kaunas, 1934.  31 p
 • mokslinių veikalų, daugiau nei 600 straipsnių periodiniuose leidiniuose: Gamta Kosmos Kultūra Trimitas Mūsų rytojus Mūsų girios Tautos
 • Lietuvos gyvūnus.  Alma littera, 2011. Eime į gamtą Pamatyk ir sužinok.  Alma littera, 2012. Mano šalies gamta Šviesa, 2012. Kai sugenda telefonas: istorijos