Back

ⓘ Lietuvos civilinės teisės istorija. 1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatym ..
                                     

ⓘ Lietuvos civilinės teisės istorija

1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai kai Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas Užnemunės krašte, Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai sudarę civilinį kodeksą, vad. X tomas. Palangos apylinkėse, Lietuvai priskirtose iš buvusios Kuršo gubernijos, buvo taikomi carinės Rusijos laikų civiliniai įstatymai Pabaltijo kraštams.

                                     

1. Lietuvos TSR

TSRS okupavus Lietuvą, laikinai buvo įvesti okupaciniai įstatymai.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 1964 m. liepos 7 d. patvirtino sovietinį Civilinį kodeksą.

1965 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas. Jį sudarė ideologizuota, komunistinius lozungus skelbianti Preambulė ir 610 straipsnių 8 skyriai, 50 skirsnių. Kodeksas galiojo ir po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

                                     

2. Šiuolaikinė Lietuvos civilinės teisės istorija

2000 m. liepos 18 d. LR Seimas priėmė naująjį Civilinį kodeksą. Kodekso priėmimas buvo antras pagal svarbą teisėkūros įvykis po LR Konstitucijos priėmimo.

2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įsigaliojo išskyrus kai kurias išimtis.

                                     
  • romėnų teisės šaltiniai laikyti pavyzdiniais. XIX a. romėnų teisės recepcijos įtaka pasiekė kulminacinį tašką  pradėta sistematizuoti privatinė teisė Vokietijoje
  • Moterų teisės - žmogaus teisės garantuojamos moterims. Judėjimai dėl moters teisių sietini visų pirma dėl moters padėties visuomenėje bei valstybėje.
  • darbo teisę buvo jau reformavusios. Veikia: VU TF Privatinės teisės katedra įsteigta 2009 m. rugsėjo 1 d., sujungus Civilinės teisės ir civilinio proceso
  • Čirka LDK teisininkai Lietuvoje tiek kanonų teisės daktaro, tiek ir abiejų teisių daktaro laipsniai nesuteikiami. Lietuvos teologai, kanonistai mokslinę
  • tarpšakiniai teisės mokslo dalykai  bendroji teisės teorija, teisės istorija teisės filosofija. Šakos skirstomos atitinkamai pagal teisės šakas  civilinės baudžiamosios
  • santykių šalims. Pagrindinis straipsnis Darbo teisės istorija Darbo teisė išsiplėtojo iš civilinės teisės normų. Teisinį darbo santykių reguliavimo atsiradimą
  • procesas Dokt. Vaidotas Granickas Teisės istorija Darbo teisė Diana Vercinskė Civilinė teisė Civilinio proceso teisė Darius Kurpavičius Viešojo administravimo
  • vokiečių teisėtyrininkas, civilinės teisės mokslo ir dėstymo Lietuvoje pradininkas, Vilniaus jėzuitų akademijos ir VU teisės profesorius, Ingolštadto Bavarija
  • teisės mokslų kandidatas, socialinių mokslų teisės krypties daktaras. Vėliau apgynė habilitaciją, habilituotas daktaras. 1976 - 1986 m. VU TF Civilinės

Users also searched:

civilinis kodeksas knygos lt, civilinis kodeksas pirkti, teisės knygos,

...
...
...