Back

ⓘ Aplinkos politika yra neatsiejama ES politikos dalis. Jau 1-ojoje Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programoje 1972 m. buvo suformuluotos aplinkos sektoriaus ..
Aplinkos politika
                                     

ⓘ Aplinkos politika

Aplinkos politika yra neatsiejama ES politikos dalis. Jau 1-ojoje Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programoje 1972 m. buvo suformuluotos aplinkos sektoriaus nuostatos. EB aplinkos apsaugos politikos tikslus įtvirtino 1986 m. Suvestinis Europos aktas.

                                     

1. Lietuvoje

Aplinkos politikos, jos teisinio įtvirtinimo įstatymuose, kituose teisės aktuose svarbą Lietuvoje lėmė ypač būsima LR narystė ES. Pažymėtina, kad dar 1995 m. birželio 12 d. ES ir LR asociacijos sutartyje "aplinka" minima tarp 5 svarbiausių ir daugiausia dėmesio reikalaujančių sričių. Lietuvoje aplinkos politiką įgyvendina LR aplinkos ministerija.

                                     
 • Aplinkos teisė, aplinkosaugos teisė, ekologinė teisė viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos
 • Respublikos Prezidento skiriamas aplinkos ministras. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra: užtikrinti aplinkos formavimą pagal darnaus vystymosi
 • Aplinkos politika aplinkos apsaugos politika politikos sritis, veikla, kuria siekiama išsaugoti, tausoti aplinką Žemės ūkio politika politikos
 • socialiniai  aplinkos politika tarptautiniai santykiai aplinkos teisė žaliosios energetikos teisė aplinkos pedagogika, aplinkos psichologija, aplinkos ekonomika
 • Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas  viešojo administravimo įstaiga, atsakinga už aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą Klaipėdos regione
 • dalyvauja rengiant, priimant, įgyvendinant ir vertinant aplinkos politiką Informacija apie aplinką taip pat skirta ir plačiajai visuomenei. Šiuo metu, EAA
 • kiekvienoje šalyje valstybinę aplinkos apsaugos politiką padėti besivystančioms šalims vystytis nedarant žalos aplinkai vystyti aplinkos tyrimus, kurti standartus
 • t. t. aplinkai daromo poveikio ir aplinkos poveikio ekonominiams vienetams stebėjimu, vertinimu, analizavimu bei ataskaitų teikimu. Aplinkos apskaitos
 • ir išreikštas siekis stiprinti Aplinkos apsaugos programą. Konferencijos dokumentai anglų k. Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencija John Baylis
 • politika Darbo užmokesčio politika Aplinkos apsaugos politika Konkurencijos politika Stabilumo politika Socialinė politika Užsienio prekybos politika
 • Loluičiuose aplinkosaugininkas, MRU docentas, buvęs politikas Lietuvos aplinkos apsaugos ministras ir aplinkos viceministras. 1964 m. Danius Lygis baigė Suginčių