Back

ⓘ Kauno Palemono gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Marių g. 37, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo u ..
Kauno Palemono gimnazija
                                     

ⓘ Kauno Palemono gimnazija

Kauno Palemono gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Marių g. 37, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190137989. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

                                     

1. Istorija

Kauno 36-oji vidurinė mokykla įkurta 1976 m. Mokykla turėjo savo kino teatrą "Marių banga", kuris daug kartų buvo respublikinių apžiūrų ir konkursų nugalėtojas. 1985–1986 m. prie Palemono deputatų grupės buvo sudarytas padėjėjų kolektyvas, mokinių savivaldos padalinys. 1986 m. pradėti organizuoti poezijos pavasarėliai "Pirmosios kregždės". Kauno jauniesiems poetams tai ne tik šventė, bet ir startas į tradicinį "Poezijos pavasarį". Ši tradicija tęsiama iki šiol. 1988–1989 m. ypač suaktyvėjo sportinė veikla. Kelerius metus mokyklos sporto bazė buvo geriausia mieste.

1989 m. mokyklos bendruomenės ir Kauno miesto mero Vidmanto Adamonio sprendimu mokykla pavadinta Palemono vidurine mokykla. 1995 m. sukurta mokyklos atributika: himnas, vėliava ir herbas, pradėjo veikti mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija. 1996 m. pradedamas leisti mokyklos laikraštis "Korys". 1997 m. atidaryta nauja kompiuterių klasė. 2003 m. jaunieji konstruktoriai pagamino didžiausią Lietuvoje dėžinį aitvarą. 2007–2009 m. mokyklos pastatas dalinai renovuotas. 2015 m. mokykla iš vidurinės mokyklos profilio reorganizuota į gimnaziją.

                                     
  • universitetinė gimnazija buv. 2 - oji vidurinė Kauno Palemono gimnazija buv. 36 - oji vidurinė Kauno Aleksandro Puškino gimnazija buv. 10 - oji vidurinė Kauno Rokų
  • Palaikomi artimi bendradarbiavimo santykiai su Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės Palemono parapija ir vienuoliais saleziečiais SDB Šv
  • Neveronys  kaimas Kauno rajone, į šiaurės rytus už Palemono prie geležinkelio mazgo. Seniūnijos centras. Yra Neveronių gimnazija biblioteka nuo 1970 m
  • Juknevičius buvo paskirtas Petrašiūnų parapijos klebonu bei Palemono koplyčios rektoriumi. Palemono arapijiečiai buvo pradėję statyti bažnyčią, bet pritrūkę
  • Kauno miesto savivaldybės statusą. Kauno rajono savivaldybėje yra 24 seniūnijos ir 372 gyvenvietės. Rajoną kerta Via Baltica A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 
  • ir kt. Kauno vardas turi ir legendinius kilmės aiškinimus. Legendoje apie Palemoną Bychovco kronika, XVI a. Kauno vardas kildinamas iš Palemono viduriniojo
  • iš Panevėžio į Kauną ir pradėjo dirbti Kauno III Valstybinėje gimnazijoje kasdien važinėjo iš Palemono į Kauną traukiniu. Gimnazijoje dėstė vokiečių
  • plytas gaminusi įmonė Palemonas kasmet pagamindavo po 7 - 8 mln. plytų. Manoma, kad Palemono plytomis pastatyta didesnioji Kauno mūrinių pastatų dalis